Wordt donateur:

unadjustednonraw_thumb_1564Om het werk van De Thuishoeve op te kunnen zetten, is geld nodig. Als u onze visie voor De Thuishoeve een warm hart toedraagt en een financiële bijdrage wilt leveren, is uw gift welkom op

IBAN rekeningnummer NL28 RABO 0315 0862 03 ten name van Stichting De Thuishoeve.

Wij waarderen uw bijdrage zeer!

Natuurlijk kunt u ook op andere manieren, bijvoorbeeld vanuit uw bedrijf, iets betekenen voor het werk van De Thuishoeve. Wanneer u hierover ideeën hebt, neem dan gerust contact op via info@dethuishoeve.nl of tel. 0614-746501.